• Osma dala purkagichi

  Osma dala shtangali purkagichi

 • Osma bog’ purkagichi

  Sig’imi 400, 500, 600, 800l bo’lgan bog’ osma purkagichlari traktorning uch nuqtali ilinmasiga ulanadi va quvvatni tanlish validan harakatga keladi. O’simliklarning ko’p maqsadli himoyasi uchun qo’llaniladi.

 • Bog’, dala, shtangali osma purkagich

  Bog’ osma purkagichi traktorning uch nuqtali ilinmasiga tirkaladi va quvvatni tanlash validan harakatga keltiriladi, o’simliklarning ko’p maqsadli himoyasi uchun qo’llaniladi.

 • Shlangli universal osma purkagich

  Universal osma purkagich dala va bog‘larda ishlash uchun mo‘ljallangan. Bu purkagich yordamida ikki qator ekilgan balandligi 8-12 metr bo‘lgan har xil turdagi mevali daraxtlarni, uzumzorlarni va ekin maydonlarini samarali purkash mumkin. Shlang borligi o‘tish qiyin bo‘lgan 25 metr radiusdagi maydonlarga ishlov berish imkonini beradi.