• Oziqlantiruvchi pahta kultivatori

  Kultivator 4 qatorli seyalkalar bilan ekilgan pahta va boshqa baland poyali ekinlarga vegetatsiya davrida qator oralig’iga ishlov berish uchun mo’ljallangan.

 • Osma chopiq kultivatori

  Egatlarni tayyorlash, unib chiqishgacha va unib chiqqandan so’ng 4 qatorli ekilgan kartoshka qator oralariga ishlov berish, shu bilan birga bir vaqtning o’zida boronalash va chopiq qilish, nihollarni boronalash,  chopiq qilish va kultivatsiya qilish, sochiluvchi mineral o’g’itlar bilan ozuqalash uchun mo’lajallangan.

 • «Shilling» Cho’kirtak (ang’iz) kultivatori

  Ang’iz kultivatorlari o’simliklarning o’sishi va keyingi rivojlanishi uchun eng qulay sharoitlar yaratiluvchi dehqonchilikning himoyalovchi tizimida to’liqroq va sifatliroq qo’llaniladi. Shuningdek ang’iz kultivatorlari tuproqqa ekin oldi ishlov berish vaqtida an’anaviy ishlov berishda ham keng qo’llanilishi mumkin.

 • Kultivator A.C 11

  Kultivator makkajo’hori, pahta, shuningdek kartoshka dalalarida qator oralarini haydash uchun mo’ljallangan.

 • Kultivator

  3ZT seriyali kultivator makkajo’hori, pahta, shuningdek kartoshka dalalarida qator oralarini haydash uchun mo’ljallangan.