O’rib-yoyish mashinasi

 • Tirkamali o’rib-yoyish mashinasi

  O’rib-yoyish  o’tlarni o’rish hamda bir vaqtning o’zida o’rilgan ekinlarni yassilab yoyib ketish va dalada g’aramlar ko’rinishida yoyib ketishga mo’ljallangan. O’roқ mashina o’tlarni yassilab yoymasdan, faqat o’rib ketadi, shuningdek undan o’rilgan o’tlarni o’rib ketish uchun ham foydalanilishi mumkin. O’rib-yoyish mashinasi 1,4 klassli yuk tortuvchi traktorlarga ulanishi mumkin.

 • Osma rotorli o’rish mashinasi

  Berkut o’rog’i yuqori hosilli dalalar uchun ajoyib tarzda mos kelib, u istalgan namlikdagi va hosildorlikka ega bo’lgan o’tlarni yuqori tezlikda o’radi, yassilaydi va tahlaydi

 • Rotorli osma o’roq

  Strige – bu o’zining toifasidagi eng yengil bo’lgan, yuqori hosildor va yotib qolgan o’tlarni yuqori ildamlovchi tezlik (15 km/soat) da o’tni tahlagan holda o’rish uchun mo’ljallangan osiladigan rotatsiyali o’roq hisoblanadi.

 • Barmoqsimon segmentli o’rish mashinasi

  Barmoqsimon segmentli o’rish mashinasi tekis dalalarda ekilgan va o’zi o’sib chiqadigan o’tlarni o’rib, dalaga yotqizib chiqish uchun mo’ljallangan.

 • Mulchirovatel – o’roq mashinasi

  Mulchirovatel – o’roq mashinasi notekis maydonlarda joylashgan tarkibida  og’ir o’tlar, qalin poyalar, sabzavot qoldiqlari, shoxlar, novdalar va yo’l yoqasini boshqa chiqindilardan tozalash uchun juda qo’l keladi. Yon tomonga siljuvchi gidravlik tizim ham mavjud.

 • Otga qo’shiladigan o’rish mashinasi

  Notekisli yuzali va o’rmon maydonlaridagi kichik uchastkalarda o’tlarni o’rish uchun yaratilgan (15t/ga). Tirkama vosita sifatida qo’llanilishi mumkin.