• SD2D mustaqil disklarga ega diskli borona

    Har bir mustaqil disk alohida o`zining tirgichiga ega.

  • Diskli yumshatgich «Dukat»

    DUKAT qisqa diskli borona-yumshatgichlar cho’kirtaklarni yumshatish; qimmatli tuproq qobig’ini hosil qilish; tuproqqa asosiy mayda va o’rtacha ishlov berish; donli, texnik va yem ekinlarini ekishdan avvalgi ishlov berish, shuningdek erni lalmi ekinlarni ekish uchun tayyorlashga mo’ljallangan. Ular avval ekilgan ekinlar va yovvoyi o’tlarni maydalash va ustidan tuproq tortilishini ta’minlaydi.